آزمون استخدام شرکت مهندسی الکا آریا

به منظور تامين خدمات مورد نياز خود در خطوط شبکه ریلی کشور

بهمن ماه 1401

از روز شنبه مورخ  19 / 09 / 1401
لغایت شنبه مورخ 03 / 10 / 1401
ثبت نام
از روز دوشنبه  مورخ 24 / 11 / 1401
لغایت پنجشنبه مورخ  27 / 11 / 1401
 دریافت کارت ورود به جلسه
روز جمعه  مورخ 28 / 11 / 1401
 تاریخ آزمون
آزمون شرکت مهندسی الکا آریا
با همکاری دانشگاه شهید بهشتی
شماره های زیر پاسخ گوی شما در زمینه معاینات طب کار می باشند:
09208898494
7 الی 88984945 - 021


***داوطلبان گرامی***

* جهت اطلاع از ادامه فرآیند بکارگیری صرفا از طریق همین سایت پیگیری نمایید.

* قبل از انجام معاینات طب کار می بایست فایل شرایط حضور در معاینات مطالعه و با آمادگی کامل حضور بهم رسانند.

* نتایج نهایی وضعیت داوطلبان ذخیره، متعاقبا از طریق همین سایت اعلام می گردد

شرایط ثبت نام
مشاهده اطلاعات
مشاهده زمان مراجعه جهت معاینات طب کار
 

شماره رهگیری را فراموش کرده ام